Wchłanialne nici marki Chifa

 

Nici wchłanialne

 

Nazwa

Handlowa

Materiał

Rozmiar

USP

 

Okres/profil   podtrzymywania

tkankowego

 

Czas

wchłaniania

 

Rekomendowane   użycie

 

Safil

Syntetyczny, pleciony, powlekany

10/0 USP- 9/0 USP -   monofilament
  8/0 USP– 2 USP - pleciony

- 60-70% po 14 dniach od   zaimplantowania - 24-42% po 21 dniach od zaimplantowania
  - 25-19% po 28 dniach od zaimplantowania
 
 

- Całkowita absorpcja masy   szwu około 60-90 dni

- Chirurgia żołądkowo-   jelitowa
  - Chirurgia ogólna
  - Ginekologia/ położnictwo
  - Okulistyka
  - Chirurgia urazowa i ortopedia
  - Urologia
  - Szycie skóry (tkanka podskórna, szew śródskórny)
  - Neurochirurgia
  - Podwiązki

Novosyn

syntetyczny, pleciony   powlekany

8/0 USP do 2USP

- 75% po 14 dniach od   zaiplmantowania
  - 40-50% po 21 dniach od zaiplmantowania
  - 25% po 28 dniach od zaiplmantowania

Całkowita absorpcja masy   szwu- 56-70 dni

- Chirurgia   żołądkowo-jelitowa
  - Ginekologia i położnictwo
  - Chirurgia urazowa i ortopedia
  - Kręgosłup
  - Okulistyka
  - Urologia
  - Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
  - Chirurgia małoinwazyjna
  - Podwiązki
  - Wszędzie tam gdzie wymagany jest szew syntetyczny o średnim okresie   wchłaniania
  i podtrzymywania

Safil®   Quick +

Syntetyczny, pleciony,   powlekany wykonany z kwasu poliglikolowego

7/0 USP do 2 USP

- 50% po 5 dniach od   zaimplantowania
  - 0% po 10-14 dniach od zaimplantowania

 Całkowita absorpcja masy szwu około 42 dni

- Ginekologia, położnictwo   (episiotomia)
  - Szycie skóry (tkanka podskórna, szew śródskórny)
  - Urologia (stulejka)
  - Stomatologia (błona śluzowa jamy ustnej)
  - Okulistka (np. szycie spojówki)
  - Chirurgia dziecięca
  - Podwiązki

Monosyn® Quick

Syntetyczny, monofilament

Wykonany z glikonatu

BEZBARWNY

6/0 USP do 1 USP

- 50% po 6-7 dniach od   zaimplantowania
  - 30- 20% po 10 dniach od zaimplantowania
  - 0% po 14- 21 dniach od zaimplantowania

Całkowita absorpcja masy szwu   – 56 dni

- Chirurgia plastyczna
  - Odontologia i otolaryngologia
  - Ginekologia i położnictwo
  - Urologia i pediatria
  - Szycie skóry, szew śródskórny

Monosyn

Syntetyczny, monofilament,   wykonany z glokonatu

Bezbarwny lub fioletowy

7/0 USP do 2 USP

- 50% początkowej siły   podtrzymywania tkankowego po 13- 14 dniach od zaimplantowania

- Całkowita absorpcja masy   szwu- 60-90 dni

- Chirurgia żołądkowo-   jelitowa
  - Ginekologia/ położnictwo
  - Urologia
  - Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
  - Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
  - Podwiązki.

Monoplus

Syntetyczny monofilament,   wykonany z homopolimeru Poli-p-dioxanonu

fioletowy

7/0 USP do 2 USP

- 50- 70% początkowej siły podtrzymywania   tkankowego po 28- 35 dniach od zaimplantowania

- Całkowita absorpcja masy   szwu 180-210 dni

- Zespolenia jamy brzusznej
  - Ortopedia i traumatologia
  - Kardiochirurgia dziecięca
  - Chirurgia naczyniowa
  - Neurochirurgia
  - Transplantologia

Monomax

Syntetyczny monofilament z   kwasu Poli-4-hydroksybutyratowego

foletowy

2/0 USP do 1 USP

- Zdolność podtrzymywania   tkankowego:
  - 100%- po 14 dniach
  - 70%- po 42 dniach
  - 50%- po 90 dniach
  - 25%- po 140 dniach

Całkowita absorpcja masy   szwu- 13 miesięcy

- Chirurgia ogólna i   onkologiczna
  - Ginekologia
  - Urologia
  - Chirurgia naczyniowa
  - Chirurgia przepuklin- fiksacja siatek przepuklinowych.