Szwy wchłanialne Johnson&Johnson

 

Nici wchłanialne

 

Nazwa

Handlowa

Materiał

Rozmiar

USP

 

Okres/profil   podtrzymywania

tkankowego

 

Czas

wchłaniania

 

Rekomendowane   użycie

 

Vicryl   RAPIDE

(Poliglaktyna 910)

pleciony

barwiony i niebarwiony

 

8/0 do 1

10-14 dni

50 % po 5 dniach, 0% po 14 dniach

 

42 dni

Skora i śluzowka:

 Epizjotomia

Błona śluzowa Skora (z wyjątkiem

stawow oraz obszarow

narażonych na napięcie)

 

MONOCRYL

(Poliglekapron 25)

monofilamentowy

barwiony i niebarwiony

 

6/0 do 1

21-28 dni

niebarwiony:

50 % po 1 tygodniu, 20% po 2 tygodniach

barwiony (fioletowy):

60% po 1 tygodniu, 30% po 2 tygodniach

 

90–120 dni

 

Tkanki miękkie:

Podwiązywanie

Skora

Jelito

Otrzewna

Pochwa

Monocryl  

PLUS

Antybakteryjny

(Poliglekapron 25)

 

Antybakteryjny

(z IRGACARER MP)

monofilamentowy

barwiony i niebarwiony

 

6/0 do 1

21-28 dni

niebarwiony:

50 % po 1 tygodniu, 20% po 2 tygodniach

barwiony (fioletowy):

60% po 1 tygodniu, 30% po 2 tygodniach

 

90–120 dni

 

Tkanki miękkie:

Podwiązywanie Skora

Jelito

Otrzewna

Pochwa

VICRYL

(Poliglaktyna 910)

 

pleciony

barwiony i niebarwiony

 

8/0 do 3

28-35 dni

75 % po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach,

25 % po 4 tygodniach

 

56 –70 dni

Tkanki miękkie: Podwiązywanie

Chirurgia ogólna

Jelito

Ortopedia

 

Vicryl   PLUS

Antybakteryjny

(Poliglaltyna 910)

Antybakteryjny

(z IRGACARER MP)

pleciony

barwiony i niebarwiony

5/0 do 2

28-35 dni

75 % po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach,

25 % po 4 tygodniach

56 –70 dni

Tkanki miękkie:

Podwiązywanie

Chirurgia ogólna

Jelito

Ortopedia

PDS   II

(Polidioksanon)

monofilamentowy

barwiony i niebarwiony

7/0 do 2

do 90 dni

4/0 i mniejszy:

60 % po 2 tygodniach, 50% po 4 tygodniach,

35% po 6 tygodniach

3/0 i większy:

75% po 2 tygodniach, 70% po 4 tygodniach,

50% po 6 tygoniach

180–240 dni

Tkanki miękkie:

Powięź

Chirurgia naczyniowa Kardiochirurgia dziecięca

Okulistyka Pacjenci z   wydłużonym

okresem gojenia rany

Ortopedia

PDS   PLUS

Antybakteryjny

(Polidioksanon)

Antybakteryjny

(z IRGACARER MP)

monofilamentowy

barwiony i niebarwiony

7/0 do 2

do 90 dni

4/0 i mniejszy:

60 % po 2 tygodniach, 40% po 4 tygodniach,

35% po 6 tygodniach

3/0 i większy:

80% po 2 tygodniach, 70% po 4 tygodniach,

60% po 6 tygodniach

182–238 dni

Tkanki miękkie:

Powięź

Chirurgia naczyniowa

Kardiochirurgia dziecięca

Okulistyka

Pacjenci z wydłużonym

okresem gojenia rany

Ortopedia