Sinpo

Sinpo

Znak towarowy „AMIFIL" został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP a jedynym uprawnionym do korzystania z tej nazwy jest SN „SINPO".

Nici AMIFIL posiadają znak CE oraz certyfikatów ISO 9001 i ISO 13488 

Dział Produkcji Wyrobów Medycznych zajmuje się produkcją sterylnych nici chirurgicznych poliamidowych zarówno w postaci monofilowej z igłami atraumatycznymi lub bez nich (Amifil M) oraz plecionej bez igieł (Amifil P).

Proces sterylizacji zapewnia skuteczną i w pełni gwarantowaną sterylność. Nici pakowane są w sposób zapewniający całkowite zabezpieczenie przed kontaktem z zewnątrz, dzięki czemu zachowują swoje sterylne i mechaniczne właściwości przez cały okres ich ważności.


Amifil®M

   

Są to sterylne nici chirurgiczne w postaci monofilu barwionego koloru niebieskiego, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzuje je duża gładkość powierzchni, duża wytrzymałość mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła i dobra widoczność w polu operacyjnym.
Nici chirurgiczne Amifil ® M produkowane są w odcinkach z igłami atraumatycznymi różnych typów, o ostrzach stożkowych i odwrotnie tnących o długościach 45 i 75 cm, oraz bez igieł o długości 100 cm.
 Amifil ® P

   
 
Są to sterylne nici chirurgiczne w postaci plecionki koloru białego, niewchłanialne i sterylizowane tlenkiem etylenu.

Charakteryzuje je duża wytrzymałość mechaniczna, dobra „pamięć", łatwe założenie pierwszego węzła i pewne

trzymanie kolejnych węzłów.
Nici chirurgiczne Amifil ® P produkowane są w odcinkach o długościach 100 i 150 cm.